Objevujte Vídeň

Informace, které jste poskytli při registraci, budou použity pouze k zasílání newsletteru. Zjišťované informace o e-mailové adrese a jazyku jsou nezbytné pro zasílání newsletteru. Vaše data budou uložena v naší databázi a odstraněna nebo anonymizována po zrušení. Zpracování se provádí na základě vašeho souhlasu podle odst. 6 GDPR. Souhlas můžete kdykoliv zrušit. Nejjednodušší způsob, jak souhlas zrušit, je použít odkaz pro odhlášení odběru newsletteru. Vaše informace nesdílíme se třetími stranami, s výjimkou těch, které jsou popsány v prohlášení o ochraně osobních údajů, např. ukládání dat pomocí u zpracovatele. V případě otázek týkajících se ochrany dat, prosím, kontaktujte našeho pověřeného ochranou údajů na adrese datenschutz@wien.info.