Pohled na vídeňskou okružní třídu Ringstraße, na obrázku je vidět Přírodovědné muzeum, budova parlamentu a radnice

Dům pomoci nemocným AIDS

Mariahilfer Gürtel 4
1060 Wien