Pohled na vídeňskou okružní třídu Ringstraße, na obrázku je vidět Přírodovědné muzeum, budova parlamentu a radnice

Brut

Zieglergasse 25
1070 Wien