Pohled na vídeňskou okružní třídu Ringstraße, na obrázku je vidět Přírodovědné muzeum, budova parlamentu a radnice

Kostel sv. Petra Canisia

Pulverturmgasse 11-13
1090 Wien