Pohled na vídeňskou okružní třídu Ringstraße, na obrázku je vidět Přírodovědné muzeum, budova parlamentu a radnice

Kasino na Schwarzenberském náměstí

Schwarzenbergplatz 1
1010 Wien