Pohled na vídeňskou okružní třídu Ringstraße, na obrázku je vidět Přírodovědné muzeum, budova parlamentu a radnice

Freudenau - dostihová dráha

Freudenau 65, Rennbahnstraße A
1020 Wien