Pohled na vídeňskou okružní třídu Ringstraße, na obrázku je vidět Přírodovědné muzeum, budova parlamentu a radnice

Friedrich Otto Schmidt

Währinger Straße 28
1090 Wien

Since 1853, the company has been reproducing style-conscious clients’ favorite pieces of furniture from old models and offering stylish interiors.