Pohled na vídeňskou okružní třídu Ringstraße, na obrázku je vidět Přírodovědné muzeum, budova parlamentu a radnice

Dům setkávání Donaustadt

Bernoullistraße 1
1220 Wien