Pohled na vídeňskou okružní třídu Ringstraße, na obrázku je vidět Přírodovědné muzeum, budova parlamentu a radnice

Dům setkávání Rudolfsheim

Schwedengasse 41
1150 Wien