Pohled na vídeňskou okružní třídu Ringstraße, na obrázku je vidět Přírodovědné muzeum, budova parlamentu a radnice
Hofburg na náměstí Hrdinů

Náměstí Hrdinů

Heldenplatz
1010 Wien

One of the most important, historic squares in Vienna, Heldenplatz is situated between the Ringstrasse and the Imperial Palace and is the venue for numerous events.