Pohled na vídeňskou okružní třídu Ringstraße, na obrázku je vidět Přírodovědné muzeum, budova parlamentu a radnice

Institut věd o člověku (Institut für die Wissenschaften vom Menschen)

Spittelauer Lände 3
1090 Wien