Pohled na vídeňskou okružní třídu Ringstraße, na obrázku je vidět Přírodovědné muzeum, budova parlamentu a radnice
Památník na Židovském náměstí

Židovské náměstí

Judenplatz
1010 Wien

Judenplatz is considered to be a unique place of remembrance, a combination of Rachel Whiteread's memorial, the excavations of the medieval synagogue and a museum on medieval Judaism.