Pohled na vídeňskou okružní třídu Ringstraße, na obrázku je vidět Přírodovědné muzeum, budova parlamentu a radnice

Karmelitánský kostel (Karmeliterkirche)

Karmelitergasse 10
1020 Wien