Pohled na vídeňskou okružní třídu Ringstraße, na obrázku je vidět Přírodovědné muzeum, budova parlamentu a radnice

Kostel Panny Marie Královny míru (Kirche Königin des Friedens)

Quellenstraße 197
1100 Wien