Pohled na vídeňskou okružní třídu Ringstraße, na obrázku je vidět Přírodovědné muzeum, budova parlamentu a radnice
Pár v drožce na náměstí Michaelerplatz

Michaelerplatz

Michaelerplatz
1010 Wien

A square in front of the Imperial Palace with exposed Roman excavations.