Pohled na vídeňskou okružní třídu Ringstraße, na obrázku je vidět Přírodovědné muzeum, budova parlamentu a radnice
Minoritenkirche

Kostel minoritů Italienische Nationalkirche Maria Schnee

Minoritenplatz 2a
1010 Wien

One of the oldest and artistically most valuable churches in Vienna.