Pohled na vídeňskou okružní třídu Ringstraße, na obrázku je vidět Přírodovědné muzeum, budova parlamentu a radnice

Rasumofskyho palác

Rasumofskygasse 23-25
1030 Wien