Pohled na vídeňskou okružní třídu Ringstraße, na obrázku je vidět Přírodovědné muzeum, budova parlamentu a radnice

Piaristický kostel (Piaristenkirche) Farní kostel Panny Marie Věrné

Jodok-Fink-Platz
1080 Wien