Pohled na vídeňskou okružní třídu Ringstraße, na obrázku je vidět Přírodovědné muzeum, budova parlamentu a radnice

Salvator am Wienerfeld

Wienerfeldgasse 11
1100 Wien