Pohled na vídeňskou okružní třídu Ringstraße, na obrázku je vidět Přírodovědné muzeum, budova parlamentu a radnice
Pohled zvenku na dům

Sanatorium Löw

Mariannengasse 20
1090 Wien

The Löw Sanatorium was the biggest private health clinic in Vienna until it was closed down in 1939. Gustav Mahler died here.