Pohled na vídeňskou okružní třídu Ringstraße, na obrázku je vidět Přírodovědné muzeum, budova parlamentu a radnice

Schwarzenberský park

Exelbergstraße/Höhenstraße
1170 Wien