Pohled na vídeňskou okružní třídu Ringstraße, na obrázku je vidět Přírodovědné muzeum, budova parlamentu a radnice
Vídeňská výšková budova od Jeana Nouvela se secesním zábradlím v popředí

SO/ Vienna

Praterstraße 1
1020 Wien

The hotel was designed by the leading French architect Jean Nouvel and is an architectural highlight on the Danube Canal. Another tip is the restaurant "Das Loft" on the 18th floor with a great view of Vienna.