Pohled na vídeňskou okružní třídu Ringstraße, na obrázku je vidět Přírodovědné muzeum, budova parlamentu a radnice

Sv. Anna Baumgarten (St. Anna Baumgarten)

Gruschaplatz
1140 Wien