Pohled na vídeňskou okružní třídu Ringstraße, na obrázku je vidět Přírodovědné muzeum, budova parlamentu a radnice

Divadlo Akzent

Theresianumgasse 18
1040 Wien