Pohled na vídeňskou okružní třídu Ringstraße, na obrázku je vidět Přírodovědné muzeum, budova parlamentu a radnice
Pohled zvenku na dům

Dom Zacherl

Brandstätte 6
1010 Wien

A residential and commercial building, designed by the Slovenian architect and Otto Wagner's pupil Josef Plečnik, built in 1903 to 1905.