Pohled z Radnice na Burgtheater

Vítejte ve Vídni

Rasumofskyho palác

Rasumofskygasse 23-25
1030 Vienna