Kampaň pro Vienna Design Week

Vienna Design Week

Vienna Design Week každoročně proměňuje Vídeň v centrum designu – letos již po jedenácté. Ve spolupráci s vídeňskými muzei, výrobci a designéry z celého světa nabízí festival různé možnosti bližšího seznámení s tématem designu: v rámci více než 100 akcí, výstav, instalací, prohlídek a četných večírků.

Zaostřeno na 15. okrsek a na hlavního hosta Rumunsko

Rumunsko bude v letošním roce zemí, která bude představena jako hlavní host v rámci celého festivalového programu. Významným dějištěm probíhajících akcí se letos stane 15. okrsek, kde se nachází festivalová centrála s infocentrem a kavárna Pop-Up-Café, a kde budou probíhat výstavy. V 15. okrsku leží také dvě zastávky výstavy Passionswege.

Passionswege

Vrcholnou akcí festivalu Vienna Design Week jsou tzv. „Passionswege“ (Cesty vášně). Šest vybraných designerů z Rakouska a zahraničí získalo pozvání k experimentální a hravé spolupráci s vídeňskými obchodními firmami nebo s tradičními výrobnami, jako jsou například sklářský specialista Lobmeyer, rukodělná stříbrnická dílna Wiener Silber Manufactur, rukodělná řemeslnická dílna na výrobky z rohoviny Hornmanufaktur Petz a měditepci Hegenbart. Místním výrobním dílnám to přináší nový zájem veřejnosti a oživení jejich činnosti. Výsledky této spolupráce si mohou návštěvníci prohlédnout na prohlídkové trase procházející zúčastněnými podniky.

V rámci festivalu Vienna Design Week budou v Rakouském muzeu užitého / současného umění – MAK, v Technickém muzeu a v Kunsthalle Vídeň probíhat výstavy.

Vienna Design Week

29.9.-8.10.2017
Podrobný program na www.viennadesignweek.at

Dva designéři v rukodělné řemeslnické dílně na výrobky z rohoviny

Passionswege: rukodělná řemeslnická dílna na výrobky z rohoviny Petz Hornmanufaktur

Skupinka lidí před budovou Wiener Silber Manufactur

Passionswege: rukodělná stříbrnická dílna Wiener Silber Manufactur

Teilen, bewerten und Feedback
Ohodnotit článek
Doporučit článek

Údaje označené * jsou povinné.
Zadané údaje ani e-mailová adresa se neukládají a nejsou využívány k ničemu dalšímu.

Od
na
Názory a připomínky pro redakci wien.info

Údaje označené * jsou povinné.

Oslovení *