Obsah na této stránce byl archivován, a proto nemusí být aktuální.

Marx Halle außen
© Aleksander Murashkin

Vídeňský podzim umění 2017

Veletrh umění viennacontemporary bude prezentovat od 21. do 24.9.2017 současné umění se zaměřením na střední, východní a jihovýchodní Evropu (tentokrát bude v hledáčku: Maďarsko) v prostorách Marx Halle ve 3. okrsku. Zastoupeno bude asi 100 galerií z 26 zemí, k tomu bude probíhat rámcový program s performancemi, zvláštními výstavami a rozhovory s umělci. Letos se bude poprvé konat prezentace velmi hodnotných skulptur mezinárodních umělců.

Mezinárodní kurátoři představí ve vybraných vídeňských galeriích 21 výstav se současným uměním: To je koncept od curated by_vienna, který proběhne od 15.9. do 14.10.2017. Letošní motto zní „image/reads/tex“. Zkoumání bude podroben význam řeči v současném umění.
Paralelní Vídeň naproti tomu prezentuje od 19. do 24.9.2017 odchylné polohy mladého a etablovaného současného umění.

V rámci Dlouhé muzejní noci konané dne 7.10.2017 bude možno od 18:00 hod. až do 1:00 hod. následujícího dne s jedinou vstupenkou navštívit umělecké a výstavní sbírky přibližně 100 vídeňských muzeí a dalších kulturních stánků. Akci navíc doprovodí umělecké diskuze, veřejná čtení a živá hudba. Vstupenka na „dlouhou noc“ zahrnuje rovněž bezplatné používání kyvadlových autobusových spojů a prostředků veřejné hromadné dopravy.

Celý umělecký program nakonec rozjede také Vienna Art Week od 13. do 19.11.2017 s mottem „Transformující technologie“: Výstavy, pódiové diskuze, přednášky, rozhovory s umělci, speciální prohlídky, instalace, intervence a performance se věnují důsledkům automatizace, digitalizace a technologického vybavení na společnost a umění.

Art&Antique je veletrhem umění, starožitností a designu, konaným v době od 4.11. do  12.11.2017 ve vídeňském Hofburgu. Početné rakouské a zahraniční galerie zde nabízejí asiatika, starožitnosti, sklo, nábytek, umělecké řemeslné výrobky, sochy a rovněž moderní a dobové umění.

Former Sigmund Freud University

Schnirchgasse 9A, 1030 Wien
přidat do mého plánu cesty

Die Kunstmesse viennacontemporary präsentiert von 21. bis 24.9.2017 zeitgenössische Kunst mit Fokus auf Zentral-, Ost- & Südosteuropa (diesmal im Fokus: Ungarn) in der Marx Halle im 3. Bezirk. Vertreten sind rund 100 Galerien aus 26 Ländern, dazu gibt es ein Rahmenprogramm mit Performances, Sonderausstellungen und Gesprächen mit KünstlerInnen. Heuer wird’s erstmals eine Präsentation hochwertiger Skulpturen internationaler Künstler geben.

 

Internationale KuratorInnen zeigen in ausgewählten Wiener Galerien 21 Ausstellungen für zeitgenössische Kunst: Das ist das Konzept von curated by_vienna, das von 15.9. bis 14.10.2017 stattfindet. Das Motto lautet diesmal „image/reads/text“: Hinterfragt wird die Bedeutung von Sprache in der zeitgenössischen Kunst.

Parallel Vienna hingegen präsentiert von 19. bis 24.9.2016 divergente Positionen junger sowie etablierter zeitgenössischer Kunst.

 

Bei der Langen Nacht der Museen können am 7.10.2017 von 18 Uhr abends bis 1 Uhr früh des kommenden Tages Kunst- und Schausammlungen in rund 100 Wiener Museen und Kulturinstitutionen mit nur einem Ticket besucht werden. Zudem werden Künstlergespräche, Lesungen und Live-Musik geboten. Das „Lange-Nacht“- Ticket inkludiert auch die Nutzung der Shuttle-Busse zwischen den Locations sowie der öffentlichen Verkehrsmittel.

 

 

Das volle Kunstprogramm fährt schließlich auch die Vienna Art Week von 13. bis 19.11.2017 mit dem Motto „Transforming Technology“ auf: Ausstellungen, Podiumsdiskussionen, Vorträge, Künstlergespräche, Spezialführungen, Installationen, Interventionen und Performances widmen sich den Auswirkungen von Automatisierung, Digitalisierung und technologischer Aufrüstung auf Gesellschaft und Kunst.

 

Art&Antique ist die Messe für Kunst, Antiquitäten und Design, die von 4. bis 12.11.2017 in der Hofburg Wien stattfindet. Zahlreiche nationale und internationale Galerien bieten Asiatika, Antiquitäten, Glas, Möbel, Kunsthandwerk, Skulpturen sowie moderne und zeitgenössische Kunst an.

·        viennacontemporary, 21.-24.9.2017, Marx Halle, Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien, ### EXTERN ### www.viennacontemporary.at

·        curated by_vienna, 15.9.-14.10.2017, ### EXTERN ### www.curatedby.at

·        Parallel Vienna, 19.-24.9.2017, ### EXTERN ### www.parallelvienna.com

·        Lange Nacht der Museen, 7.10.

Die Kunstmesse viennacontemporary präsentiert von 21. bis 24.9.2017 zeitgenössische Kunst mit Fokus auf Zentral-, Ost- & Südosteuropa (diesmal im Fokus: Ungarn) in der Marx Halle im 3. Bezirk. Vertreten sind rund 100 Galerien aus 26 Ländern, dazu gibt es ein Rahmenprogramm mit Performances, Sonderausstellungen und Gesprächen mit KünstlerInnen. Heuer wird’s erstmals eine Präsentation hochwertiger Skulpturen internationaler Künstler geben.

 

Internationale KuratorInnen zeigen in ausgewählten Wiener Galerien 21 Ausstellungen für zeitgenössische Kunst: Das ist das Konzept von curated by_vienna, das von 15.9. bis 14.10.2017 stattfindet. Das Motto lautet diesmal „image/reads/text“: Hinterfragt wird die Bedeutung von Sprache in der zeitgenössischen Kunst.

Parallel Vienna hingegen präsentiert von 19. bis 24.9.2016 divergente Positionen junger sowie etablierter zeitgenössischer Kunst.

 

Bei der Langen Nacht der Museen können am 7.10.2017 von 18 Uhr abends bis 1 Uhr früh des kommenden Tages Kunst- und Schausammlungen in rund 100 Wiener Museen und Kulturinstitutionen mit nur einem Ticket besucht werden. Zudem werden Künstlergespräche, Lesungen und Live-Musik geboten. Das „Lange-Nacht“- Ticket inkludiert auch die Nutzung der Shuttle-Busse zwischen den Locations sowie der öffentlichen Verkehrsmittel.

 

 

Das volle Kunstprogramm fährt schließlich auch die Vienna Art Week von 13. bis 19.11.2017 mit dem Motto „Transforming Technology“ auf: Ausstellungen, Podiumsdiskussionen, Vorträge, Künstlergespräche, Spezialführungen, Installationen, Interventionen und Performances widmen sich den Auswirkungen von Automatisierung, Digitalisierung und technologischer Aufrüstung auf Gesellschaft und Kunst.

 

Art&Antique ist die Messe für Kunst, Antiquitäten und Design, die von 4. bis 12.11.2017 in der Hofburg Wien stattfindet. Zahlreiche nationale und internationale Galerien bieten Asiatika, Antiquitäten, Glas, Möbel, Kunsthandwerk, Skulpturen sowie moderne und zeitgenössische Kunst an.

2017, ### EXTERN ### langenacht.orf.at

·        Art&Antique, 4.-12.11.2017, ### EXTERN ### www.artantique-hofburg.at

·        Vienna Art Week, 13.-19.11.2017, ### EXTERN ### www.viennaartweek.at

Teilen, bewerten und Feedback
Ohodnotit článek
Doporučit článek

Údaje označené * jsou povinné.
Zadané údaje ani e-mailová adresa se neukládají a nejsou využívány k ničemu dalšímu.

Od
na
Názory a připomínky pro redakci wien.info

Údaje označené * jsou povinné.

Oslovení *