Odkrywaj Wiedeń

Dane, podane nam przy rejestracji, wykorzystamy wyłącznie do wysyłania biuletynu. Zebrane informacje o adresie e-mail i języku posłużą nam do wysyłania biuletynu. Twoje dane zostaną zapisane w naszej bazie danych. W każdej chwili istnieje możliwość wysłania prośby o ich usunięcie, wzgl. traktowanie w sposób anonimowy. Przetwarzamy Twoje dane na podstawie wydanej przez Ciebie zgody zgodnie z art. 6 rozporządzenia o ochronie danych (niem. Datenschutzgrundverordnung - DSGVO). Zgodę możesz z każdej chwili anulować. Najprostszym sposobem na wycofanie zgody jest skorzystanie z udostępnionego w biuletynie łącza anulowania subskrypcji. Nie udostępniamy Twoich danych stronom trzecim, z wyjątkiem sytuacji opisanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, np. przechowywanie danych przez stronę przetwarzającą. Wszelkie pytania w sprawie ochrony danych prosimy kierować do naszego specjalisty ds. ochrony danych pod adresem datenschutz@wien.info.