Pohled z Radnice na Burgtheater

Vítejte ve Vídni

Marxova hala

Karl-Farkas-Gasse 19
1030 Vienna