View of Volksgarten, museums und parliament

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana osobních údajů a zabezpečení dat při používání našich webových stránek jsou pro nás velmi důležité a chceme, abyste se při návštěvě našich webových stránek cítili bezpečně. Informujeme vás proto o tom, jaké osobní údaje při návštěvě našich webových stránek shromažďujeme a za jakými účely jsou používány.

Vzhledem k tomu, že změny v právních předpisech nebo změny v našich interních procesech mohou vyžadovat úpravu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, prosíme vás, abyste pravidelně četli toto prohlášení o ochraně osobních údajů.

1 Rozsah platnosti

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na internetovou nabídku společnosti WienTourismus, která je k dispozici pod doménami www.wien.info, www.vienna.info, www.vienna.convention.at, www.wien-bild.at, www.weiyena.info a také různými subdoménami (dále jen „naše webové stránky“).

2 Zodpovědná osoba

Zodpovědná osoba za shromažďování, zpracování a používání osobních údajů ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) je Wiener Tourismusverband (Vídeňská agentura pro cestovní ruch), Invalidenstraße 6, 1030 Vídeň, e-mail: (dále jen „WienTourismus“ nebo „my“).

3 Co to jsou osobní údaje?

Osobní údaje jsou informace, které lze využít k získání osobních nebo věcných informací o vás (například jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa). Informace, u kterých nelze vytvořit žádnou vazbu (nebo jen s vynaložením nepřiměřeného úsilí) k vaší osobě, např. anonymní informace, nejsou osobními údaji.

4 Automatické zjišťování údajů

Velkou část našich webových stránek můžete používat bez poskytnutí osobních údajů.

Z technických důvodů se mj. zjišťují uživatelská data, která internetový prohlížeč uživatele přenáší do WienTourismus:

 • typ a verze prohlížeče;
 • použitý operační systém;
 • webová stránka, ze které uživatel navštěvuje naše webové stránky (referer URL);
 • webová stránka, kterou uživatel navštíví;
 • datum a čas přístupu;
 • IP adresa (internetový protokol) počítače uživatele.

Tyto údaje jsou uloženy zvlášť od všech uživatelských údajů, které mohou být zveřejněny a vyhodnoceny pro statistické účely Jedná se o odstraňování technických problémů a vylepšení výkonu, které se nikdy nevztahovaly k totožnosti uživatele.

4.1 Cookies pro používání služeb na našich webových stránkách

WienTourismus používá cookies pro účely poskytování služeb na svých internetových stránkách a za účelem přenosu informací. Proto společnost WienTourismus může rozpoznat několikanásobné využití nabídky naší webové stránky stejným uživatelem. Kromě souhlasu s nastavením souborů cookies (cookiedialog) se ukládá nastavení jazyka (I18N_LANGUAGE), souhlas k účasti na průzkumu (survey-ID) a hodnocení stránky (rate_ID). Tyto cookies jsou platné po dobu až jednoho roku. Vytvoření a uložení plánu cesty na myVienna vyžaduje nastavení cookie (wieninfo.user.myvienna). Uživatelská identifikace je uložena ve formě šifrovaného ID a v prohlížeči je platná 30 dní. Stejně tak ukládáme ve formě šifrovaného ID vaše heslo do Vienna Experts Club (International), a to za účelem ověření uživatele v cookie (vecclub), které je v prohlížeči k dispozici po dobu 30 dní.

Použitím našich webových stránek souhlasíte se zpracováním shromážděných údajů způsobem a za účelem uvedenými výše. Ve svém prohlížeči můžete stávající soubory cookies smazat (např. Mozilla Firefox: about:preferences#privacy – „zobrazit cookies“, Google Chrome: chrome://settings/siteData) nebo odpovídajícím nastavením prohlížeče ukládání souborů cookies zabránit (např. Mozilla Firefox: about:preferences#privacy; Google Chrome: chrome://settings/content/cookies). Poukazujeme však na to, že v tomto případě je možné pouze omezené využívání našich webových stránek.

4.2 Tracking a retargeting

WienTourismus využívá ke zlepšení a optimalizaci přístupu na web Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. (dále jen „Google“). Google Analytics používá soubory cookies za účelem analýzy využití webu našimi uživateli. WienTourismus má pro své webové stránky aktivní „_anonymizeIP()“ a s tímto rozšířením se zkracují IP adresy, čímž se vylučuje přímé propojení s konkrétním jednotlivcem: Díky anonymizaci adresy IP na těchto stránkách bude IP adresa uživatele v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru společností Google předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa odeslána na server Google v USA a zkrácena tam. Společnost Google použije informace shromážděné na našich webových stránkách pomocí služby Google Analytics jako zpracovatele pro WienTourismus, aby zhodnotil používání webové stránky, sestavil přehledy o aktivitách na webové stránce a poskytl společnosti WienTourismus další služby související s použitím webové stránky a internetu. IP adresa zasílaná prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými daty od Google.

Kromě toho využívá WienTourismus partnerské společnosti k realizaci online reklamy. Při prvním kontaktu s naší partnerskou sítí bude Vašemu prohlížeči přiřazeno jasné ID. Informace shromážděné pod tímto ID budou využívány partnerskými sítěmi, aby mohly nabídnout reklamy přizpůsobené Vašim potřebám. Partneři a cookies, kteří se k tomuto účelu používají, jsou: Cookies

Používáme také webový analytický nástroj „Piwik“. Vytváří uživatelské profily používáním pseudonymů. Pro tento účel je ve vašem koncovém zařízení uložena pseudonymní informace v tzv. cookie (což je malý textový soubor). Pro vytváření těchto uživatelských profilů však můžete kdykoli zrušit souhlas. Postupujte podle tohoto odkazu (https://stats.datenschutz-nord.de/optout.html) a proveďte příslušná nastavení. Případně můžete ve vašem prohlížeči deaktivovat nastavení souborů cookies nebo aktivovat funkci „Do Not Track“ (Nesledovat) ve vašem prohlížeči. V těchto případech nebudeme provádět ani sledování webu. Tato opatření zajišťují, že naše sledování webu odpovídá požadavkům na ochranu údajů.

Použitím našich webových stránek souhlasíte se zpracováním shromážděných údajů způsobem a za účelem uvedenými výše. Ve svém prohlížeči můžete stávající soubory cookies smazat (např. Mozilla Firefox: about:preferences#privacy – „zobrazit cookies“, Google Chrome: chrome://settings/siteData) nebo odpovídajícím nastavením prohlížeče ukládání souborů cookies zabránit (např. Mozilla Firefox: about:preferences#privacy; Google Chrome: chrome://settings/content/cookies). Poukazujeme však na to, že v tomto případě je možné pouze omezené využívání našich webových stránek.

5 Aktivity na sociálních médiích

V rámci našich informačních činností jsou rovněž využívány kanály na sociálních médiích, a to v různých jazycích a na různých platformách. Podrobnosti o předpisech na ochranu údajů platných v této souvislosti se dozvíte přímo z uživatelských smluv na příslušné platformě.

Pro koordinaci a správu kanálů a kampaní je používán k tomuto účelu vhodný nástroj pro řízení. Toto zpracování je prováděno na základě našich oprávněných zájmů podle čl. 6 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Veškerá data odstraněná z platforem sociálních médií jsou z našich systémů automaticky vymazána po uplynutí doby 6 měsíců. V případě otázek týkajících se ochrany údajů se, prosím, obraťte na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese

V rámci našich informačních činností jsou rovněž využívány kanály na sociálních médiích, a to v různých jazycích a na různých platformách. Podrobnosti o předpisech na ochranu údajů platných v této souvislosti se dozvíte přímo z uživatelských smluv na příslušné platformě.

Pro koordinaci a správu kanálů a kampaní je používán k tomuto účelu vhodný nástroj pro řízení. Toto zpracování je prováděno na základě našich oprávněných zájmů podle čl. 6 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Veškerá data odstraněná z platforem sociálních médií jsou z našich systémů automaticky vymazána po uplynutí doby 6 měsíců. V případě otázek týkajících se ochrany údajů se, prosím, obraťte na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese

6 Hypertextové odkazy na cizí webové stránky

Naše webové stránky obsahují tzv. hypertextové odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů. Aktivací těchto hypertextových odkazů budete přesměrováni z našich webových stránek přímo na webové stránky jiných poskytovatelů. Poznáte to mj. změnou adresy URL. Nemůžeme zodpovídat za důvěrné zacházení s vašimi údaji na těchto webových stránkách třetích stran, protože nemáme žádnou kontrolu nad dodržováním zásad ochrany osobních údajů těmito společnostmi. Informujte se prosím o tom, jak tyto společnosti zpracovávají vaše osobní údaje, přímo na těchto webových stránkách. Právní informace týkající se hypertextových odkazů naleznete v části Impressum (https://www.wien.info/de/impressum).

7 Zpracování a použití vašich údajů

Pokud chcete využívat služby nabízené na našich webových stránkách, jako je například objednání newsletteru atd., je nutné, abyste k tomuto poskytli další údaje. Jedná se o údaje potřebné pro vyřízení daného požadavku, např. vaši e-mailovou adresu při objednávání newsletteru.

Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně proto, abychom vám mohli prostřednictvím našich webových stránek poskytnout komplexní služby nebo, pokud používáte náš kontaktní formulář, abychom mohli zodpovědět vaše dotazy nebo zpracovat vaši žádost nebo vám poskytnout požadované informace o našich nabídkách nebo poskytnout jiné požadované služby.

Osobní údaje budou zpracovávány zejména v těchto případech:

8 Přihlášení – newsletter

Údaje, které poskytnete při přihlášení k odběru některého z našich newsletterů, budou použity pouze k zasílání newsletteru. Takto shromážděné informace, jako je e-mailová adresa, země (informace na míru pro váš region), jazyk (informace ve vašem jazyce) a firemní údaje, jsou nezbytné pro poskytování newsletteru. Vaše údaje budou uloženy v naší databázi a při zrušení souhlasu odstraněny nebo anonymizovány. Zpracování se provádí na základě vašeho souhlasu podle odst. 6 GDPR. Souhlas můžete kdykoli zrušit. Nejjednodušším způsobem, jak souhlas zrušit, je použít odkaz pro odhlášení v newsletteru. Případně můžete kdykoli přímo kontaktovat našeho pracovníka pověřeného ochranou údajů na adrese . Vaše údaje nebudeme předávat třetím stranám, s výjimkou případů popsaných v bodě Předávání údajů třetím stranám.

9 Přihlášení – MyVienna

Přihlašovací údaje požadované pro myVienna budou shromažďovány a zpracovávány na základě vašeho souhlasu podle odst. 6 GDPR za účelem identifikace, uložení vašich cestovních plánů a kontaktu s vámi pro tyto účely. Zadání údajů je nezbytné, protože jinak nelze službu poskytnout. Vyhodnocování cestovních plánů společností WienTourismus je anonymní a probíhá za statistickými účely. Odstranění těchto údajů můžete provádět samostatně v nastaveních vašeho účtu. Případně kontaktujte našeho pracovníka pověřeného ochranou údajů na adrese . Pokud se do služby myVienna přihlásíte prostřednictvím Google+ nebo Facebooku, nebudeme shromažďovat a zpracovávat žádné osobní údaje, které jste zadali na Google+ nebo Facebooku. Ověřování prostřednictvím služby Google+ nebo Facebooku podléhá podmínkám použití příslušného poskytovatele.

10 Přihlášení – Akce des WienTourismus

Údaje, které poskytnete při přihlášení k odběru některé z našich akcí, budou použity pouze k přípravě a průběhu akce a ke komunikace při ní. Zpracování se provádí na základě vašeho souhlasu podle odst. 6 GDPR. Účastí na akci souhlasíte také s vytvářením fotografií a jejich zveřejněním za účelem podávání zpráv o akci. Tento souhlas máte možnost kdykoli zrušit tím, že odpovíte na adresu odesílatele pozvánky, což zruší Vaše přihlášení a zabrání Vám, abyste se této události zúčastnili. Případně můžete kdykoli přímo kontaktovat našeho pracovníka pověřeného ochranou údajů na adrese . Vaše údaje budou uloženy do zrušení, nejdéle avšak 3 roky, a poté budou smazány. Vaše údaje nebudeme předávat třetím stranám, s výjimkou případů popsaných v části „Přenos dat třetím stranám“.

11 Přihlášení – Vienna Experts Club / Vienna Experts Club International

Registrací do Vienna Experts Club (VEC) nebo Vienna Experts Club International (VECI) souhlasíte se zpracováním vašich údajů (jméno, pohlaví, rok narození, povolání, společnost, adresa, komunikační údaje) za účelem ověření pro přijetí do VEC / VECI a pro komunikaci s vámi v této souvislosti.

Zpracování je prováděno na základě Vašeho souhlasu podle čl. 6 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Registraci můžete zrušit zasláním e-mailu na adresu . Po zrušení registrace nebo odmítnutí členství budou vaše údaje okamžitě, nejpozději ve lhůtě 12 měsíců od tohoto zrušení nebo odmítnutí, smazány.

Po přijetí do VEC / VECI zpracováváme kromě stávajících údajů také korespondenci, účasti, doporučení a vaši fotografii za účelem vedení členství v adresáři, vytvoření členské karty, správy přístupu do klubového prostoru, pozvání na / provedení / účast na akcích, zasílání informačních materiálů, losování a hodnocení zájmů členů. Pro komunikaci s členy klubu pravidelně posíláme newslettery, které jsou součástí členství v klubu. Zrušení odběru newsletteru znamená ukončení členství v klubu.

Své členství můžete kdykoli ukončit prostřednictvím příslušného sdělení odeslaného kanceláři klubu. Případně se můžete obrátit přímo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese . Vaše údaje budou smazány nejpozději ve lhůtě 12 měsíců po ukončení členství.

Vaše údaje nebudeme předávat třetím stranám, s výjimkou případů popsaných v bodě Předávání údajů třetím stranám, jako je například ukládání databáze a přístupové údaje do oblasti klubu pro zpracovatele zakázky.

12 Přihlášení – foto.wien.info / photo.vienna.info

Při registraci do galerie foto.wien.info / photo.vienna.info souhlasíte se zpracováním vašich údajů (jméno, pohlaví, médium, adresa, e-mailová adresa) za účelem správy vašich přístupových dat, stahování vaší fotografie a komunikace s vámi v tomto kontextu.

Zpracování se provádí na základě vašeho souhlasu podle odst. 6 GDPR. Registraci můžete zrušit na adrese . Případně můžete kdykoli přímo kontaktovat našeho pracovníka pověřeného ochranou údajů na adrese .

Pokud nebyla stažena žádná fotografie, budou vaše údaje po zrušení okamžitě odstraněny. Pokud fotografie již byly z databáze načteny, vaše údaje budou uchovány po dobu 7 let jako důkaz stažení fotografií a poté budou smazány.

Vaše údaje nebudeme předávat třetím stranám, s výjimkou případů popsaných v bodě Předávání údajů třetím stranám, jako je například ukládání databáze a přístupové údaje u zpracovatele.

13 Objednání informačního materiálu

Při objednávání brožur a reklamních materiálů jsou vaše kontaktní údaje shromažďovány za účelem hladkého zpracování objednávek a jsou zpracovány tak, aby splňovaly smlouvu podle odst. 6 GDPR. Bez uvedení těchto údajů není provedení objednávky možné. Vaše údaje nebudeme předávat třetím stranám, s výjimkou případů popsaných v bodě Předávání údajů třetím stranám, jako například za účelem zásilky od poskytovatele logistických služeb. Vaše údaje budou automaticky vymazány po uplynutí čtyř týdnů (uplynutí přiměřeného období pro potvrzení s přihlédnutím k dvojité cestě poštou). V případě dotazů týkajících se ochrany údajů se obraťte prosím přímo na našeho pracovníka pověřeného ochranou údajů na adrese .

Speciální objednávka informačních materiálů pro kongresy:

Abychom vyhověli našim požadavkům na služby v oblasti Meeting Management, vyhrazujeme si právo porovnat objednávku informačního materiálu s naší databázi CRM a v případě potřeby předložit návrhy na podporu.

14 HRS – hledání hotelu

Prostřednictvím našich webových stránek můžete vyhledávat hotelové pokoje ve Vídni. WienTourismus zde vystupuje výhradně jako zprostředkovatel (rádce). Tato služba je pro uživatele zdarma. WienTourismus nezjišťuje prostřednictvím vyhledávání hotelů žádné osobní údaje.

Hotelové pokoje, které lze vyhledat prostřednictvím našich webových stránek, jsou nabízeny hotelovým rezervačním systémem HRS společnosti Robert Ragge GmbH, Blaubach 32, 50676 Kolín nad Rýnem, Německo (www.hrs.com; dále jen „HRS“), přes hypertextové odkazy přístupné z webových stránek. Uživatel bude po zadání vyhledávacích kritérií a kliknutí na tlačítko „Vyhledat hotel“ nebo „Vyhledat“ a také při kliknutí na popis hotelu přesměrován na on-line nabídku HRS.

Rezervace se provádějí prostřednictvím rezervačního systému konkrétního hotelu vybraného uživatelem. Smluvní vztah vytvořený v souvislosti s rezervovaným hotelovým pokojem vzniká přímo mezi uživatelem a ubytovatelem. Pro hotely vyhledané v rezervačním hotelovém systému HRS platí Všeobecné obchodní podmínky společnosti Robert Ragge GmbH a na rezervaci se vztahují uživatelské dohody s poskytovatelem ubytování a jeho VOP. WienTourismus se neúčastní těchto smluvních vztahů. Platby musíte provádět přímo na poskytovatele ubytování. WienTourismus nenabízí cestovní služby vlastním jménem a nepůsobí jako cestovní kancelář ve smyslu § 31b rakouského zákona na ochranu spotřebitele.

Všechny hotelové popisy a recenze v rezervačním systému HRS pocházejí z rezervačního systému HRS. Hodnocení ubytování hvězdičkami je nezávazný odkaz na hotelový standard. Hotelová klasifikace vychází ze sebehodnocení hotelů, které může HRS příp. také prověřit podle vlastního systému hodnocení a na základě zkušeností HRS a zákazníků HRS. Také všechny další informace a popisy hotelu jsou založeny na vlastních informacích hotelu.

Telefonický dotaz na Wien Hotels & Info nebo žádost prostřednictvím vede ke zpracování v systému HRS. Společnost WienTourismus v této souvislosti zpracovává vaše osobní údaje z pověření HRS. Zodpovědnou osobou ve smyslu GDPR je HRS. V případě dotazů týkajících se ochrany údajů se obraťte prosím přímo na . Obecné informace o ochraně osobních údajů systémem HRS naleznete na jeho webových stránkách na adrese https://www.hrs.de/web3/showCmsPage.do?pageId=legals

15 Zpětná vazba k webovým stránkám

Údaje vyplněné ve formuláři pro zpětnou vazbu na našich webových stránkách (oslovení / pohlaví, jméno, e-mailová adresa) budou použity pouze pro účely komunikace v souvislosti s vaší zprávou. Předání údajů je považováno za souhlas podle odst. 6 GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli zrušit, potom již nebudeme moci jednat za vás. Po zpracování vaší žádosti budou údaje uchovány po dobu 3 let a potom budou smazány.

16 Účast v soutěžích

Účastí v soutěži souhlasíte se shromažďováním a zpracováním vašich osobních údajů za účelem provedení a vyhodnocení soutěže a spojení se s vámi v případě výhry. Poskytnutí je vyžadováno pro účast v soutěži. Vaše údaje uchováváme až do určení vítěze. Souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním zprávy. Vaše údaje budou potom smazány.

V případě výhry vaše údaje (jméno, adresa) zpracujeme za účelem vyhodnocení a uplatnění nároku na výhru a vymažeme je po uplynutí zákonem stanovené lhůty 10 let na uchovávání údajů.

Osobní údaje budou předány partnerům soutěže (letecké společnosti, hotel atd.) pouze v případě výhry a za účelem výběru výhry (viz bod Předávání údajů třetím stranám)

V případě dotazů týkajících se ochrany údajů se obraťte prosím přímo na našeho pracovníka pověřeného ochranou údajů na adrese .

17 Účast v dotaznících

Účast v průzkumech je anonymní a bez zpracování osobních údajů. Na konci průzkumu však máte možnost přihlásit se k dalšímu průzkumu, poskytnutí údajů je pro přihlášení nutné. Za tímto účelem shromažďujeme a zpracováváme vaši e-mailovou adresu a uložíme ji až do odvolání. Zpracování se provádí na základě vašeho souhlasu podle odst. 6 GDPR. Vaše e-mailová adresa bude použita pouze pro pozvání k průzkumům a nebude předána třetím stranám kromě zpracovatele (viz bod Předávání údajů třetím stranám).

V případě dotazů týkajících se ochrany údajů se obraťte prosím přímo na našeho pracovníka pověřeného ochranou údajů na adrese .

18 Dotaz na událost

Vyplněním údajů do formuláře žádosti souhlasíte se zpracováním za účelem podpory při plánování akce a komunikace s vámi. Poskytnutí údajů je vyžadováno pro zpracování dotazníku. Poskytnuté informace, jako jsou jméno, adresa, kontaktní údaje a údaje o společnosti, jsou uloženy v naší databázi a smazány nebo anonymizovány při zrušení souhlasu. Svůj souhlas můžete kdykoli zrušit zasláním zprávy na adresu , přičemž s vámi nebudeme moci dále spolupracovat. Případně můžete kontaktovat našeho pracovníka zodpovědného za ochranu údajů na adrese . Vaše údaje nebudeme předávat třetím stranám, s výjimkou případů popsaných v bodě Předávání údajů třetím stranám, např. ukládání dat u zpracovatele. V případě vašeho zvláštního souhlasu můžeme vaše údaje předávat dále za účelem vytváření nabídek a komunikace s vámi a pracovišti / hotely.

19 Hlášení události

Údaje, které jste poskytli při hlášení události, budou zpracovány za účelem zpětných dotazů a statistického vyhodnocení na základě oprávněného zájmu podle odst. 6 GDPR. Dotčené strany mohou mít právo vznést námitku v souladu s odst. 21 GDPR. Všechna data budou uložena v naší databázi a odstraněna nebo anonymizována po zrušení. V případě vašeho zvláštního souhlasu budou údaje také zveřejněny v záložce „Podrobnosti události“ na našich webových stránkách a na webových stránkách rakouského úřadu Austrian Convention Bureau, v kalendáři schůzek. Zvláštní souhlas můžete kdykoli zrušit odesláním zprávy na adresu convention@vienna.info. Případně se můžete obrátit přímo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese datenschutz@wien.info. Vaše údaje nebudeme předávat třetím stranám, s výjimkou případů popsaných v bodě Předávání údajů třetím stranám, např. ukládání dat u zpracovatele.

20 Předložení podkladů k žádosti

Vaše podklady k žádosti jsou požadovány pro výběr kandidátů, bude s nimi zacházeno důvěrně a nebudou předány třetím stranám, s výjimkou případů uvedených v bodě Předávání údajů třetím stranám. Zpracování probíhá z důvodu nutných předběžných opatření podle odst. 6 GDPR. Poskytnuté údaje budou smazány při nezařazení po uplynutí 6 měsíců od ukončení lhůty pro odvolání ve smyslu zákona o rovném zacházení. V případě dotazů týkajících se ochrany údajů se obraťte prosím přímo na našeho pracovníka pověřeného ochranou údajů na adrese .

21 Wien Hotels & Info

Pokud kontaktujete Wien Hotels & Info telefonicky nebo e-mailem na adrese v otázce týkající se informací o nabídkách ve Vídni, objednávek informačního materiálu nebo žádostí nebo rezervací ubytování, uložíme a zpracujeme k tomuto účelu Vámi poskytnuté údaje. Pokud neexistuje žádná povinná úložní doba, data po 12 měsících vymažeme. Vaše údaje nebudeme předávat třetím stranám, s výjimkou případů poptávek a rezervací popsaných v bodě 13 a případů popsaných v bodě „Přenos dat třetím stranám“, např. ukládání údajů u zpracovatele, např. u našeho poskytovatele e-mailu. V případě otázek týkajících se ochrany dat, prosím, kontaktujte našeho pracovníka pověřeného ochranou údajů na adrese .

22 Předávání údajů třetím stranám

Společnost WienTourismus výslovně prohlašuje, že třetím stranám nebudou předány žádné osobní údaje. Z tohoto ustanovení je vyjmuto odesílání údajů v rámci zpracování objednávek, jako je odesílání a ukládání e-mailů a ukládání údajů do zabezpečeného datového centra. Jedná se přitom o zpracovatele podle odst. 4, bodu 8 GDPR, kteří byli pečlivě vybráni a smluvně zavázáni k plnění stejného standardu ochrany údajů. Zpracovatelé budou mít přístup k vašim údajům pouze v rozsahu a po dobu nezbytnou pro poskytování služeb nebo v takovém rozsahu zpracování a používání údajů, jaký jste odsouhlasili.

23 Zabezpečení údajů

Pro ochranu údajů před neoprávněným přístupem přijímáme technická a organizační bezpečnostní opatření. Kromě zabezpečení pracovního prostředí používáme nejmodernější technologie šifrování pro zajištění bezpečného přenosu vašich údajů.

24 Informace, úpravy a odstranění vašich údajů

WienTourismus vám rád pomůže při uplatňování vašich práv ve smyslu GDPR.
Tato práva jsou:

 • Právo na informace (odst. 15)
  - Jaké údaje o vás zpracováváme? Dáme vám informace.
 • Oprava (odst. 16)
  - Jsou vaše údaje chybné? Opravíme je.
 • Smazání (odst. 17, zákon o ochraně údajů §4, čl. 2)
  - Chcete, abychom vaše údaje smazali? Kontrolujeme zákonem povolenou přípustnost zpracování, zejména dobu uchovávání a technickou proveditelnost a vymazání údajů podle zákonných požadavků.
 • Přenos údajů (odst. 20)
  - Chcete vaše údaje použít sami? Poskytneme vám v souladu se zákonem údaje, které máme.
 • Zrušení souhlasu se zpracováním (odst. 21)
  - Nechcete, abychom nadále vaše údaje zpracovávali? Po oprávněném zrušení se zpracováním přestaneme údaje zpracovávat.
 • Zrušení souhlasu (odst. 4 čl. 3)
 • - Chcete zrušit poskytnutý souhlas? Vaše přání vám splníme.

Na požádání vám sdělíme, jaké údaje o vás uchováváme a jak je používáme. Jestliže vaše údaje uložené u společnosti WienTourismus jsou nesprávné, opravíme je odpovídajícím způsobem. Svůj souhlas se zpracováním vašich údajů můžete kdykoli zrušit. V případě zpracování, která nevyžadují souhlas, například plnění smlouvy, můžete vznést námitky. Máte právo, aby údaje o vaší osobě uložené u společnosti WienTourismus byly smazány. Jestliže smazání je v rozporu se smluvním, daňovým nebo obchodním právem nebo jinými zákonnými požadavky na uchovávání údajů, může být místo odstranění provedeno pouze blokování vašich údajů. Jestliže chcete uplatnit tato práva, obraťte se prosím na pracovníka pověřeného ochranou údajů společnosti WienTourismus na adrese .

Jestliže se domníváte, že zpracování vašich údajů je v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, nebo vaše práva na ochranu osobních údajů byla porušena jinak, máte právo podat stížnost u kontrolního úřadu pro ochranu údajů.

25 Dotazy k ochraně údajů

Směřujte prosím své dotazy na pracovníky pověřené ochranou údajů společnosti Wiener Tourismusverband:

Wiener Tourismusverband
Pracovník pověřený ochranou údajů
Invalidenstraße 6
1030 Vídeň

e-mail:

Abychom vám mohli poskytnout požadované odpovědi, prosíme vás, abyste svůj požadavek doplnili o tyto informace:

 • Kdy jste přišli do kontaktu s WienTourismus?
 • V jaké roli jste s námi navázali kontakt
  (turista, novinář, předplatitel newsletteru, dodavatel atd.)?
 • Máte u WienTourismus kontaktní osobu?

Uveďte prosím kontaktní údaje, které byly pravděpodobně použity pro komunikaci (e-mailová adresa, telefonní číslo, poštovní adresa).

Ohodnotit článek