View of Volksgarten, museums und parliament

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ochrona danych i bezpieczeństwo danych podczas korzystania z naszej strony są dla nas bardzo ważne i chcemy, abyś czuł się bezpiecznie podczas odwiedzania naszej strony internetowej. W związku z powyższym informujemy Cię o tym, jakie dane osobowe gromadzimy, gdy będziesz korzystał z naszej strony internetowej i w jakim celu to czynimy.

Ponieważ zmiany ustawowe bądź zmiany w naszych wewnętrznych procesach mogą wymagać dostosowania niniejszej zgody na przetwarzanie danych osobowych, prosimy o regularne śledzenie jej sukcesywnie aktualizowanych treści.

1 Obszar obowiązywania

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dotyczy oferty internetowej WienTourismus, dostępnej pod nazwami domen www.wien.info, www.vienna.info, www.vienna.convention.at, www.wien-bild.at, www.weiyena.info, a także pod różnym domenami podrzędnymi (zwanymi dalej „naszą stroną internetową”).

2 Podmiot odpowiedzialny

Podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych z myśl rozporządzenia o ochronie danych (niem. Datenschutzgrundverordnung - DSGVO) jest Wiener Tourismusverband, Invalidenstraße 6, 1030 Wien, e-mail: (zwany dalej „WienTourismus” lub „my”).

3 Co to są dane osobowe?

Dane osobowe to informacje, które można wykorzystać w celu uzyskania osobistych lub faktycznych informacji o Tobie (takich jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail). Danymi osobowymi nie są informacje, na podstawie których nie będziemy w stanie stwierdzić niczego o Twoje osobie (albo będziemy to mogli stwierdzić w wyniku nieproporcjonalnie dużych starań), np. dane traktowane anonimowo.

4 Automatyczne rejestrowanie danych

Większa część naszej strony internetowej udostępniana jest bez konieczności podawania danych osobowych.

Z przyczyn technicznych rejestrowane są następujące dane, które użytkownik przekazuje do WienTourismus za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej:

 • typ i wersja przeglądarki;
 • używany system operacyjny;
 • strona internetowa, z której użytkownik otwiera naszą stronę internetową (adres URL strony);
 • strona internetowa, otwierana przez użytkownika;
 • data i czas przebywania na stronie;
 • adres IP (Internet Protokoll) komputera użytkownika.

Dane te są przechowywane oddzielnie od jawnych danych użytkownika i analizowane w celach statystycznych. Chodzi tu o poprawki techniczne i ulepszenia wydajności, które nigdy nie łączą się z tożsamością użytkownika.

4.1 Pliki cookie wykorzystywane w usługach na naszej stronie internetowej

WienTourismus wykorzystuje pliki cookie do realizacji usług na swojej stronie internetowej oraz w celu przekazywania informacji za pośrednictwem swojej strony. WienTourismus dzięki temu wie, jak często ten sam użytkownik interesuje się daną ofertą na stronie internetowej. Oprócz deklaracji zgody na wykorzystywanie plików cookie (okno dialogowe cookie), zapisywane jest ustawienie właściwego języka (I18N_LANGUAGE), gotowość do uczestnictwa w ankiecie (survey-ID) oraz ocena strony (rate_ID). Pliki cookie są ważne jeden rok. Do tworzenia i zapisywania planu podróży wymagane jest wykorzystywanie plików cookie (wieninfo.user.myvienna). Użytkownik identyfikowany jest w formie zaszyfrowanego kodu ID, którego ważność w przeglądarce wynosi 30 dni. W formie zaszyfrowanego kodu ID zapisujemy również Twoją nazwę logowania do Vienna Experts Club (International), która będzie wykorzystywana do autoryzacji użytkownika w pliku cookie (vecclub), i której ważność w przeglądarce wynosi również 30 dni.

Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych zebranych w sposób i dla celów określonych powyżej. Możesz usunąć w swojej przeglądarce (np. Mozilla Firefox: about:preferences#privacy – „Pokaż pliki cookie”; Google Chrome: chrome://settings/siteData) przechowywane pliki cookie lub wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce całkowicie wyłączyć zapisywanie plików cookie (np. Mozilla Firefox: about:preferences#privacy; Google Chrome: chrome://settings/content/cookies). Zwracamy przy tym uwagę, że w tym przypadku korzystanie z naszej strony internetowej będzie częściowo ograniczone.

4.2 Śledzenie i ponowne docieranie do klienta

WienTourismus wykorzystuje Google Analytics, usługę firmy Google Inc. (zwanej danej „Google”) do analizy statystyk, mającą na celu poprawę i optymalizację wejść na stronę. Google Analytics używa plików cookie w celu analizy wykorzystania naszej strony internetowej przez użytkownika. WienTourismus na swojej stronie ma aktywną funkcję „_anonymizeIP()”; za pomocą której adresy IP mogą być przetwarzane w skróconej formie, żeby wykluczyć możliwość przypisania danych do osoby: Ze względu na anonimizację IP na niniejszej stronie internetowej, adres IP użytkownika jest wcześniej skracany przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA zostanie przesłany pełny adres IP i tam nastąpi jego skrócenie. Google jako strona przetwarzająca wykorzysta informacje zebrane za pomocą Google Analytics na stronie WienTourismus do analizy wykorzystania strony internetowej, do sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz do świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu w związku z ofertą WienTourismus. Adres IP przesłany przez przeglądarkę Google w ramach usługi Google Analytics nie zostanie scalony z innymi danymi Google.

Ponadto WienTourismus angażuje firmy partnerskie do prowadzenia reklamy online. Kiedy pierwszy raz korzystasz z usług sieci partnerskiej w Twojej przeglądarce przypisywany jest unikalny identyfikator. Obserwacje uzyskane dla tego identyfikatora są później wykorzystywane przez sieci partnerskie do oferowania zindywidualizowanych reklam. Nazwy zaangażowanych partnerów i zapisywanych plików cookie: Cookies

Korzystamy również z narzędzia analizy internetowej „Piwik”. Tworzy ono profile użytkowe za pomocą pseudonimów. W tym celu, w pamięci urządzenia zapisywany jest pseudonim w ramach tak zwanego pliku cookie (mały plik tekstowy). Możesz w każdej chwili zrezygnować z takiego tworzenia profili użytkowników. Kliknij łącze (https://stats.datenschutz-nord.de/optout.html) i dokonaj odpowiednich ustawień. Alternatywnie możesz w swojej przeglądarce wyłączyć korzystanie z plików cookie lub zaznaczyć funkcję „Do Not Track” (Nie śledź mnie). W takich sytuacjach również nie będziemy prowadzili śledzenia w sieci. Dzięki takim działaniom nasze procedury w ramach śledzenia w sieci są zgodne z ustawą o ochronie danych.

Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych zebranych w sposób i dla celów określonych powyżej. Możesz usunąć w swojej przeglądarce (np. Mozilla Firefox: about:preferences#privacy – „Pokaż pliki cookie”; Google Chrome: chrome://settings/siteData) przechowywane pliki cookie lub wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce całkowicie wyłączyć zapisywanie plików cookie (np. Mozilla Firefox: about:preferences#privacy; Google Chrome: chrome://settings/content/cookies). Zwracamy przy tym uwagę, że w tym przypadku korzystanie z naszej strony internetowej będzie częściowo ograniczone.

5 Aktywność w portalach społecznościowych

W ramach naszych działań informacyjnych korzystamy również z kanałów w mediach społecznościowych w różnych językach i na różnych platformach. Szczegółowe informacje na temat obowiązujących w zakresie tej działalności przepisów o ochronie danych można znaleźć bezpośrednio w warunkach na odpowiedniej platformie.

W ramach koordynacji i administrowania kanałami oraz akcjami wykorzystywane jest odpowiednie narzędzie zarządzające. Korzystamy z niego z uwzględnieniem naszego uprawnionego interesu w myśl art. 6 rozporządzenia o ochronie danych (niem. Datenschutzgrundverordnung - DSGVO). Wszystkie dane usunięte z platform społecznościowych zostaną automatycznie usunięte z naszych systemów po upływie 6 miesięcy. Wszelkie pytania w sprawie ochrony danych prosimy kierować do naszego specjalisty ds. ochrony danych pod adresem

W ramach naszych działań informacyjnych korzystamy również z kanałów w mediach społecznościowych w różnych językach i na różnych platformach. Szczegółowe informacje na temat obowiązujących w zakresie tej działalności przepisów o ochronie danych można znaleźć bezpośrednio w warunkach na odpowiedniej platformie.

W ramach koordynacji i administrowania kanałami oraz akcjami wykorzystywane jest odpowiednie narzędzie zarządzające. Korzystamy z niego z uwzględnieniem naszego uprawnionego interesu w myśl art. 6 rozporządzenia o ochronie danych (niem. Datenschutzgrundverordnung - DSGVO). Wszystkie dane usunięte z platform społecznościowych zostaną automatycznie usunięte z naszych systemów po upływie 6 miesięcy. Wszelkie pytania w sprawie ochrony danych prosimy kierować do naszego specjalisty ds. ochrony danych pod adresem

6 Hiperłącza do obcych stron internetowych

Nasze strony internetowe zawierają tak zwane hiperłącza do stron internetowych innych dostawców. Aktywując te hiperłącza, nastąpi przekierowanie z naszych stron internetowych bezpośrednio na strony internetowe innych dostawców. Operację tę rozpoznasz między innymi po zmianie adresu URL. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za poufność Twoich danych na stronach internetowych stron trzecich, ponieważ nie mamy wpływu na to, czy inni dostawcy przestrzegają warunków ochrony danych. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez innych dostawców udostępniane są bezpośrednio na ich stronach internetowych. Informacje prawne na temat hiperłączy, zobacz Nota prawna (https://www.wien.info/de/impressum).

7 Przetwarzanie i wykorzystywanie Twoich danych

O ile użytkownik zechce skorzystać z usług oferowanych na naszej stronie internetowej, takich jak subskrypcja biuletynu itp., konieczne będzie podanie dodatkowych danych. Chodzi tu o dane wymagane do zrealizowania danej usługi, np. adres e-mail przy subskrypcji biuletynu.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w celu zapewnienia Ci kompleksowej obsługi za pośrednictwem naszej strony internetowej lub, jeśli korzystasz z naszego formularza kontaktowego, w celu udzielenia odpowiedzi na pytania lub przetworzenia Twojego zgłoszenia lub w celu dostarczenia informacji wymaganych na temat naszych ofert lub w celu zapewnienia innych żądanych usług.

Typowa procedura przetwarzania danych osobowych:

8 Subskrypcja biuletynu

Dane, podane nam przy subskrypcji naszego biuletynu, wykorzystamy wyłącznie do wysyłania biuletynu. Zebrane informacje, takie jak adres e-mail, kraj (wraz ze stosownymi informacjami odnośnie regionu), język (informacje w Twoim języku) oraz dane firmy posłużą nam do wysyłania biuletynu. Twoje dane zostaną zapisane w naszej bazie danych. W każdej chwili istnieje możliwość wysłania prośby o ich usunięcie, wzgl. traktowanie w sposób anonimowy. Przetwarzamy Twoje dane na podstawie wydanej przez Ciebie zgody zgodnie z art. 6 rozporządzenia o ochronie danych (niem. Datenschutzgrundverordnung - DSGVO). Zgodę możesz z każdej chwili anulować. Najprostszym sposobem na wycofanie zgody jest skorzystanie z udostępnionego w biuletynie łącza anulowania subskrypcji. Alternatywnie możesz zwrócić się do naszego specjalisty ds. ochrony danych pod adresem . Nie udostępniamy Twoich danych stronom trzecim, z wyjątkiem sytuacji opisanych w punkcie Przekazywanie danych stronie trzeciej.

9 Rejestracja w MyVienna

Dane wymagane na potrzeby rejestracji w myVienna, na podstawie wydanej przez Ciebie zgody zgodnie z art. 6 rozporządzenia o ochronie danych (niem. Datenschutzgrundverordnung - DSGVO) będą pozyskiwane i przetwarzane wyłącznie do identyfikacji, zapisywania Twoich planów podróży oraz do kontaktowania się z Tobą w tych sprawach. Realizacja usługi jest możliwa wyłącznie pod warunkiem podania wymaganych danych. WienTourismus analizuje plany podróży wyłącznie w celach prowadzenia statystyk. W ustawieniach Twojego konta dostępna jest opcja usunięcia tych danych. Alternatywnie możesz zwrócić się do naszego specjalisty ds. ochrony danych pod adresem . Logując się do myVienna za pośrednictwem serwisu Google+ lub Facebook nie gromadzimy ani nie przetwarzamy żadnych danych osobowych, które podałeś w serwisach Google+ lub Facebook. Autoryzacja za pośrednictwem serwisów Google+ lub Facebook podlega warunkom użytkowania ustalonym przez administratora danego serwisu.

10 Zgłoszenia na imprezy WienTourismus

Dane przekazane przez Ciebie przy zgłoszeniu na nasze imprezy będą wykorzystywane wyłącznie do przygotowania i realizacji imprez oraz związanej z tym komunikacji. Przetwarzamy Twoje dane na podstawie wydanej przez Ciebie zgody zgodnie z art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Udział w imprezie oznacza również zgodę na wykonywanie zdjęć oraz ich publikowanie w relacjach dotyczących tej imprezy. Istnieje możliwość wycofania tej zgody w dowolnym czasie poprzez wysłanie odpowiedzi na adres nadawcy zaproszenia. Wówczas zgłoszenie zostanie anulowane i nie będziesz mieć możliwości uczestniczenia w imprezie. Alternatywnie możesz zwrócić się do naszego specjalisty ds. ochrony danych pod adresem . Twoje dane będą przechowywane do odwołania, jednak maksymalnie przez 3 lata, po czym zostaną usunięte. Nie udostępniamy Twoich danych stronom trzecim z wyjątkiem sytuacji opisanych w punkcie „Przekazywanie danych stronom trzecim”.

11 Rejestracja w Vienna Experts Club / Vienna Experts Club International

Dokonując rejestracji w Vienna Experts Club (VEC) lub Vienna Experts Club International (VECI) wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych (nazwisko, płeć, rok urodzenia, zawód, firma, adres, dane kontaktowe) w celu zweryfikowania przyjęcia do VEC / VECI oraz w celu skomunikowania się z Tobą w tym celu.

Przetwarzamy Twoje dane na podstawie wydanej przez Ciebie zgody zgodnie z art. 6 rozporządzenia o ochronie danych (niem. Datenschutzgrundverordnung - DSGVO). Możesz anulować rejestrację pod adresem . Po anulowaniu rejestracji bądź rezygnacji z członkostwa Twoje dane zostaną natychmiast usunięte, nie później niż po upływie 12 miesięcy.

Wraz z przystąpieniem do klubu VEC / VECI, oprócz Twoich dotychczasowych danych będziemy również przetwarzać aktualną korespondencję, przebieg uczestnictwa, Twoje rekomendacje oraz zdjęcie w ramach administrowania Twojego katalogu członka, wyrobienia karty członkowskiej, zarządzania danymi dostępowymi w strefie klubowej, zapraszania do / realizacji / uczestnictwa w wydarzeniach, wysyłania materiałów informacyjnych, przeprowadzania loterii oraz analizowania zainteresowań członków. W ramach utrzymywania kontaktu z klubowiczami będziemy regularnie wysyłać im biuletyn, co stanowi część przywilejów członkowskich. Anulowanie subskrypcji biuletynu będzie jednoznaczne z rezygnacją z członkostwa w klubie.

Możesz w każdej chwili zrezygnować z członkostwa w klubie, wysyłając nam odpowiednią wiadomość. Alternatywnie możesz zwrócić się bezpośrednio do naszego specjalisty ds. ochrony danych pod adresem . Usuniemy Twoje dane najpóźniej po upływie 12 miesięcy od rezygnacji z członkostwa.

Nie udostępniamy Twoich danych stronom trzecim, z wyjątkiem sytuacji opisanych w punkcie Przekazywanie danych stronie trzeciej, jak również nie uwzględniając zapisywania w bazie danych oraz udostępniania stronie przetwarzającej danych dostępowych do strefy klubowicza.

12 Rejestracja w foto.wien.info / photo.vienna.info

Dokonując rejestracji w bazie danych zdjęć foto.wien.info / photo.vienna.info wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych (nazwisko, płeć, medium, adres, adres e-mail) w celu administrowania Twoimi danymi dostępowymi, pobierania przez Ciebie zdjęć oraz komunikowania się z Tobą w tym celu.

Przetwarzamy Twoje dane na podstawie wydanej przez Ciebie zgody zgodnie z art. 6 rozporządzenia o ochronie danych (niem. Datenschutzgrundverordnung - DSGVO). Podawane informacje są niezbędne do pomyślnego zarejestrowania, wzgl. późniejszego korzystania z serwisu. Możesz anulować rejestrację pod adresem . Alternatywnie możesz zwrócić się do naszego specjalisty ds. ochrony danych pod adresem .

Gdy do tego nie nastąpi pobranie żadnego zdjęcia, Twoje dane zostaną usunięte natychmiast po anulowaniu rejestracji. Gdy jednak jakieś zdjęcia zostaną już pobrane z bazy danych, Twoje dane w celu identyfikacji powiązania ze zdjęciami będą jeszcze przechowywane przez 7 lata i dopiero wtedy zostaną usunięte.

Nie udostępniamy Twoich danych stronom trzecim, z wyjątkiem sytuacji opisanych w punkcie Przekazywanie danych stronie trzeciej, jak również nie uwzględniając zapisywania w bazie danych oraz udostępniania danych dostępowych stronie przetwarzającej.

13 Zamawianie materiałów informacyjnych

Zamawiając broszury i materiały reklamowe, dane kontaktowe są gromadzone w celu sprawnego przetworzenia zamówienia i przetwarzane w ramach realizacji zamówienia zgodnie z art. 6 rozporządzenia o ochronie danych (niem. Datenschutzgrundverordnung - DSGVO). Bez podania tych danych realizacja zamówienia nie będzie możliwa. Nie udostępniamy Twoich danych stronom trzecim, z wyjątkiem sytuacji opisanych w punkcie Przekazywanie danych stronie trzeciej, jak również w celu przesłania do wykorzystywanego dostawcy usług logistycznych. Twoje dane zostaną automatycznie usunięte po upływie czterech tygodni (po upływie stosownego terminu kolejnej rejestracji przy uwzględnieniu podwójnej drogi pocztowej). Wszelkie pytania w sprawie ochrony danych prosimy kierować do naszego specjalisty ds. ochrony danych pod adresem .

Szczególne przypadki zamawiania materiałów informacyjnych na kongresy:

Aby zapewnić najwyższą jakość naszych usług związanych z zarządzaniem spotkaniami, zastrzegamy sobie prawo do zweryfikowania zamówienia materiałów informacyjnych z naszą bazą danych CRM i, jeśli to konieczne, do zasugerowania propozycji wsparcia.

14 Wyszukiwarka hoteli HRS

Za pośrednictwem naszej strony internetowej możesz przeglądać ofertę pokoi hotelowych w Wiedniu. WienTourismus pełni w tym przypadku jedynie rolę pośrednika (doręczyciela). Użytkownik może korzystać z tej usługi bezpłatnie. WienTourismus poprzez usługę wyszukiwania hoteli nie gromadzi żadnych danych osobowych.

Wyszukiwanie pokoi hotelowych za pośrednictwem naszej strony internetowej jest ofertą HRS (Hotel-Reservierungs-System) dostarczaną przez firmę Robert Ragge GmbH, Blaubach 32, 50676 Köln, Niemcy (www.hrs.com; zwaną dalej „HRS”), udostępnianą jako hiperłącza ze strony internetowej. Użytkownik po zdefiniowaniu kryteriów wyszukiwania i kliknięciu przycisku „Znajdź hotel” lub „Znajdź”, a także po kliknięciu opisu hotelu, przekierowany zostanie bezpośrednio do oferty online serwisu HRS.

Rezerwacje dokonywane są przez system HRS (Hotel-Reservierungs-System) bezpośrednio w hotelu wybranym przez użytkownika. Zawarcie umowy rezerwacji pokoju hotelu następuje bezpośrednio między użytkownikiem a właścicielem hotelu. Wyszukiwanie hoteli w systemie HRS (Hotel-Reservierungs-System) odbywa się na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Handlowych firmy Robert Ragge GmbH, natomiast rezerwacja przebiega zgodnie z ustaleniami uzgodnionymi między użytkownikiem a właścicielem hotelu, a także jego Ogólnymi Warunkami Handlowymi. WienTourismus nie jest tu żadną stroną w umowie. Płatności otrzymuje bezpośrednio właściciel hotelu. WienTourismus nie ma żadnych ofert wycieczkowych i nie jest operatorem turystycznym w myśl § 31 b ustawy o ochronie konsumentów (Konsumentenschutzgesetz – KSchG).

Wszystkie opisy i oceny hoteli w systemie rezerwacji HRS pochodzą z systemu rezerwacji HRS. Oceny wystawiany w postaci przyznawania gwiazdek mogą sugerować standard pobytu oferowany przez dany hotel. Klasyfikacja opiera się na samoocenie konkretnego hotelu, która dodatkowo weryfikowana jest przez HRS według jego własnego systemu oceny, jak również na zebranych doświadczeniach portalu HRS oraz klientów portalu HRS. Również wszystkie dodatkowe informacje o hotelu oraz opisy opierają się na własnych informacjach hotelu.

Kontakt telefoniczny z Wien Hotels & Info bądź wysłanie wiadomości na adres powoduje przetworzenie danych w systemie HRS. WienTourismus przetworzy w związku z tym Twoje dane osobowe w ramach współpracy z HRS. Podmiotem odpowiedzialnym w myśl rozporządzenia o ochronie danych (niem. Datenschutzgrundverordnung - DSGVO) jest HRS. Wszelkie pytania w sprawie ochrony danych prosimy kierować bezpośrednio pod adresem . Ogólne informacja o ochronie danych HRS znajdziesz na stronie https://www.hrs.de/web3/showCmsPage.do?pageId=legals

15 Ocena stron internetowych

Dane podawane w formularzu oceny na naszej stronie internetowej (zwrot grzecznościowy/płeć, nazwisko, adres e-mail) wykorzystywane są wyłącznie do komunikowania się z Tobą w związku z Twoją wiadomością. Przesłanie danych oznacza akceptację warunków zgodnie z art. 6 rozporządzenia o ochronie danych (niem. Datenschutzgrundverordnung - DSGVO). Zgodę możesz z każdej chwili anulować, co skutkowało będzie zaprzestaniem naszych reakcji na Twoje zapytania. Po przyjęciu Twojej sprawy dane będą przechowywane jeszcze przez 3 lata, a następnie zostaną usunięte.

16 Uczestnictwo w konkursach z nagrodami

Biorąc udział w konkursie, zgadzasz się na gromadzenie i przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu oraz powiadomienia o ewentualnej nagrodzie. Podanie informacji jest wymagane do wzięcia udziału w konkursie. Przechowujemy Twoje dane aż do wyłonienia zwycięzcy. Możesz z każdej chwili anulować swoją zgodę. Twoje dane zostaną od razu usunięte.

W razie wygranej wykorzystamy Twoje dane (nazwisko, adres) w celu rozstrzygnięcia i zakończenia konkursu a po upływie 10 lat ustawowego obowiązku przechowywania usuniemy je.

Dane osobowe zostaną przekazane partnerowi (linia lotnicza, hotel itp.) w celu rozstrzygnięcia konkursu wyłącznie w przypadku wygranej (zobacz punkt Przekazywanie danych stronie trzeciej)

Wszelkie pytania w sprawie ochrony danych prosimy kierować do naszego specjalisty ds. ochrony danych pod adresem .

17 Uczestnictwo w ankietach

Uczestnictwo w ankietach jest anonimowe i nie obejmuje przetwarzania danych osobowych. Możesz jednak na końcu ankiety zarejestrować się na następną ankietę; wówczas podanie danych będzie obowiązkowe. W tym celu potrzebny nam będzie Twój adres e-mail, który będziemy przechowywać i przetwarzać aż do anulowania Twojej zgody. Przetwarzamy Twoje dane na podstawie wydanej przez Ciebie zgody zgodnie z art. 6 rozporządzenia o ochronie danych (niem. Datenschutzgrundverordnung - DSGVO). Twój adres e-mail wykorzystywany będzie przez nas jedynie do wysyłania zaproszeń i – z wyjątkiem strony przetwarzającej – nie przekażemy go stronie trzeciej (zobacz punkt Przekazywanie danych stronie trzeciej).

Wszelkie pytania w sprawie ochrony danych prosimy kierować do naszego specjalisty ds. ochrony danych pod adresem .

18 Zapytanie o wydarzenie

Przesyłając dane wprowadzone do formularza zapytania, wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie w celu pomocy w zaplanowaniu wydarzenia i komunikacji z Tobą. Podanie danych jest niezbędne do przetworzenia zamówienia. Podane informacje, takie jak nazwisko, adres, dane kontaktowe i firmowe zostaną zapisane w naszej bazie danych. W każdej chwili istnieje możliwość wysłania prośby o ich usunięcie, wzgl. traktowanie w sposób anonimowy. Zgodę możesz z każdej chwili anulować, wysyłając wiadomość na adres , co skutkowało będzie zaprzestaniem naszych reakcji na Twoje zapytania. Alternatywnie możesz zwrócić się do naszego specjalisty ds. ochrony danych pod adresem . Nie udostępniamy Twoich danych stronom trzecim, z wyjątkiem sytuacji opisanych w punkcie Przekazywanie danych stronie trzeciej, np. przechowywanie danych przez stronę przetwarzającą. W razie wydania Twojej odrębnej zgody możemy przekazać Twoje dane lokalowi / hotelowi do tworzenia ofert i komunikowania się z Tobą.

19 Zgłaszanie wydarzenia

Dane dostarczone przez Ciebie w trakcie zgłaszania wydarzenia będą przetwarzane w celu zadawania pytań i dokonywania oceny statystycznej na podstawie uprawnionego interesu zgodnie z art. 6 rozporządzenia o ochronie danych (niem. Datenschutzgrundverordnung - DSGVO). Zainteresowanym przysługuje prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 rozporządzenia o ochronie danych (niem. Datenschutzgrundverordnung - DSGVO). Wszystkie dane zapisywane są w naszej bazie danych. W każdej chwili istnieje możliwość wysłania prośby o ich usunięcie, wzgl. traktowanie w sposób anonimowy. W razie wydania przez Ciebie odrębnej zgody, dane z fragmentu „Szczegóły wydarzenia” zostaną opublikowane również na naszej stronie internetowej oraz na stronie internetowej Austrian Convention Bureau, w kalendarzu imprez. Tę specjalną zgodę możesz z każdej chwili anulować, wysyłając wiadomość na adres convention@vienna.info. Alternatywnie możesz zwrócić się bezpośrednio do naszego specjalisty ds. ochrony danych pod adresem datenschutz@wien.info. Nie udostępniamy Twoich danych stronom trzecim, z wyjątkiem sytuacji opisanych w punkcie Przekazywanie danych stronie trzeciej, np. w przypadku przechowywania danych przez stronę przetwarzającą.

20 Przesyłanie dokumentów rekrutacyjnych

Twoje dokumenty rekrutacyjne wykorzystywane będą w selekcji kandydatów do pracy, będziemy je przetwarzać w sposób poufny i nie przekażemy stronie trzeciej, z wyjątkiem sytuacji opisanych w punkcie Przekazywanie danych stronie trzeciej. Przetwarzanie danych podyktowane jest koniecznością przeprowadzenia działań przedkontraktowych zgodnie z art. 6 rozporządzenia o ochronie danych (niem. Datenschutzgrundverordnung - DSGVO). W razie negatywnego zakończenia procesu rekrutacji, dostarczone przez Ciebie dane zostaną usunięte po upływie 6 miesięcy po upływie przysługującego okresu odwoławczego w rozumieniu ustawy o równym traktowaniu. Wszelkie pytania w sprawie ochrony danych prosimy kierować do naszego specjalisty ds. ochrony danych pod adresem .

21 Wien Hotels & Info

Jeśli skontaktujesz się z Wien Hotels & Info telefonicznie lub e-mailowo, korzystając z adresu , aby uzyskać informację na temat ofert w Wiedniu, zamówić materiały informacyjne lub przekazać zapytanie albo dokonać rezerwacji noclegu, przekazane przez Ciebie dane będziemy przechowywać i przetwarzać w tych celach w bazie danych na serwerze poczty elektronicznej. W razie braku ustawowego obowiązku przechowywania dane zostaną usunięte po 12 miesiącach. Nie przekazujemy Twoich danych stronom trzecim z wyjątkiem zapytań i rezerwacji noclegów zgodnie z punktem 13 i przypadków opisanych w punkcie „Przekazywanie stronom trzecim”, takich jak zapisywanie danych przez stronę działającą na nasze zlecenie np. operatora poczty elektronicznej. Wszelkie pytania w sprawie ochrony danych prosimy kierować do naszego specjalisty ds. ochrony danych pod adresem .

22 Przekazywanie danych stronie trzeciej

WienTourismus zdecydowanie deklaruje, że nie przekazuje stronie trzeciej żadnych danych osobowych. Nie obejmuje to wysyłania danych w ramach przetwarzania zamówień, jak również przesyłania i przechowywania wiadomości e-mail oraz przechowywania danych w bezpiecznym centrum obliczeniowym. Chodzi tu o strony przetwarzające zgodnie z art. 4, punkt 8 rozporządzenia o ochronie danych (niem. Datenschutzgrundverordnung - DSGVO), które zostały starannie wyselekcjonowane i zobligowane do przestrzegania takich samych standardów ochrony danych. Strony przetwarzające uzyskają dostęp do Twoich danych jedynie w takim zakresie i na taki okres, który będzie wymagany do realizacji ich usług, wzgl. w takim zakresie, na jaki Ty wyrazisz zgodę.

23 Zapisanie danych

Podejmujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieautoryzowanym dostępem. Oprócz zabezpieczenia środowiska operacyjnego używamy najnowszych technik szyfrowania, aby zapewnić bezpieczne przesyłanie danych.

24 Informacje, korekta i usuwanie Twoich danych

WienTourismus chętnie pomoże Ci poznać Twoje prawa wynikające z rozporządzenia o ochronie danych (niem. Datenschutzgrundverordnung - DSGVO).
Są to:

 • Prawo do informacji (art. 15)
  – Jakie dane o Tobie przetwarzamy? Poinformujemy Cię.
 • Korekta (art. 16)
  – Czy Twoje dane są nieprawidłowe? Skorygujemy je.
 • Usuwanie (art. 17, DSG §4 ust. 2)
  – Chciałbyś, żebyśmy usunęli Twoje dane? Sprawdzamy prawną dopuszczalność przetwarzania, w szczególności okresy przechowywania i techniczną stronę wykonalności oraz usuwamy dane zgodnie z wymaganiami prawnymi.
 • Przesyłanie danych (art. 20)
  – Chcesz sam korzystać ze swoich danych? Udostępniamy dane w naszym posiadaniu zgodnie z prawem.
 • Anulowanie zgody na przetwarzanie (art. 21)
  – Nie chcesz, żebyśmy dalej przetwarzali Twoje dane? Po uzasadnionym anulowaniu zgody na przetwarzanie danych zaprzestaniemy tego.
 • Anulowanie zgody (art. 4 ust. 3)
 • – Chcesz anulować jakąś zgodę? Spełnimy Twoje życzenie.

Na życzenie poinformujemy Cię, jakie dane przechowujemy na Twój temat oraz w jaki sposób je wykorzystujemy. Jeżeli Twoje dane przechowywane przez WienTourismus będą nieprawidłowe, poprawimy je odpowiednio. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych. W przypadku przetwarzania danych, które nie wymaga zgody, np. wypełnienie umowy, możesz zgłosić swój sprzeciw. Masz prawo do zażądania usunięcia danych przechowywanych przez WienTourismus o sobie. Jeśli usunięcie będzie sprzeczne z umową, zobowiązaniami podatkowymi lub handlowymi, bądź innymi ustawowymi wymaganiami dotyczącymi przechowywania, zamiast usunięcia Twoich danych możliwe będzie ich zablokowanie. W celu wyegzekwowania wszystkich powyższych praw, prosimy zwracać się do specjalisty od ochrony danych w WienTourismus pod adresem .

Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy o ochronie danych lub Twoje roszczenia z tytułu ochrony danych zostały w jakikolwiek sposób naruszone, masz prawo złożyć skargę do Inspektora Ochrony Danych.

25 Pytania odnośnie ochrony danych

Wszelkie pytania kieruj do specjalisty ds. ochrony danych w Wiener Tourismusverband:

Wiener Tourismusverband
Specjalista ds. ochrony danych
Invalidenstraße 6
1030 Wiedeń

E-mail:

Aby udzielić Ci odpowiedzi, których potrzebujesz, prosimy o wypełnienie wniosku z następującymi informacjami:

 • Kiedy skontaktowałeś się z WienTourismus?
 • W jakiej roli kontaktowałeś się z nami
  (turysta, dziennikarz, subskrybent biuletynu, dostawca itp.)?
 • Masz swoją osobę kontaktową w WienTourismus?

Podaj nam wybrane informacje kontaktowe, które prawdopodobnie zostały wykorzystane do komunikacji (adres e-mail, numer telefonu, adres pocztowy).

Oceń artykuł