Pohled z Radnice na Burgtheater

Vítejte ve Vídni

Promenáda podél Dunajského kanálu

Donaukanal
1010 Vienna