Bytový dům na Leopolder Straße

Leopoldauer Straße 168
1210 Vienna