Pohled z Radnice na Burgtheater

Vítejte ve Vídni

Dolnorakouský palác

Herrengasse 13
1010 Vienna