Pohled z Radnice na Burgtheater

Vítejte ve Vídni

Sv. Anna Baumgarten (St. Anna Baumgarten)

Gruschaplatz
1140 Vienna