Pohled z Radnice na Burgtheater

Vítejte ve Vídni

Loosův dům

Michaelerplatz 3
1010 Vienna