Piaristický kostel (Piaristenkirche) Farní kostel Panny Marie Věrné

Jodok-Fink-Platz
1080 Vienna