Pohled z Radnice na Burgtheater

Vítejte ve Vídni

Sv. Josef ob der Laimgrube

Windmühlgasse 3
1060 Vienna