Św. Józef z Laimgrube

Windmühlgasse 3
1060 Vienna