Serdecznie witamy ...

Kościół farny Oberlaa

Oberlaaer Platz 3
1100 Vienna