Ewangelicki kościół św. Pawła (Evangelische Pauluskirche)

Sebastianplatz 4
1030 Vienna