Reformowany kościół miejski (Reformierte Stadtkirche)

Dorotheergasse 16
1010 Vienna