Je toho hodně k vidění: od gotického chrámu sv. Štěpána přes císařský Hofburg po secesi, od barokního zámku Schönbrunn přes vzrušující muzea až po současnou architekturu.