Zbiór strojów w muzeum w zamku Hetzendorf

Hetzendorferstraße 79
1120 Vienna