Prohlášení o ochraně dat pro domény wien.info a vienna.info

1. Obecně

Wiener Tourismusverband (dále jen „WienTourismus“) zpracovává osobní údaje uživatele (zejména jméno, uživatelské jméno, heslo, e-mailovou adresu, oslovení a stát) jen podle ustanovení rakouského práva na ochranu dat.

Následující body informují o druhu, rozsahu a účelu shromažďování, zpracovávání a využívání osobních údajů v rámci stránky wien.info a podstránek a mikrostránek, patřících k této stránce, které jsou mj. vytvářeny pro akce, soutěže o výhry a videa. Veškerá následující ustanovení výslovně platí i pro takovéto podstránky a mikrostránky.

WienTourismus oznámené uživatelské údaje pečlivě uchovává. Nemůže však přebírat odpovědnost za útoky hackerů.

2. Automatické shromažďování osobních údajů

Z technických důvodů jsou shromažďovány mj. tyto údaje o užívání webových stránek, které společnosti WienTourismus předává uživatelův internetový prohlížeč:

 • typ a verze internetového prohlížeče,
 • použitý operační systém,
 • webová stránka, z níž uživatel přešel na stránku wien.info (odkazující adresa URL),
 • webová stránka navštívená uživatelem,
 • datum a čas přístupu,
 • IP adresa uživatelova počítače.

Tyto údaje jsou ukládány a vyhodnocovány pro statistické účely odděleně od osobních údajů poskytovaných uživateli (zejména jména, adresy, uživatelského jména, hesla, e mailové adresy, telefonního a faxového čísla), abychom mohli optimalizovat webovou prezentaci na stránkách wien.info a služby a produkty nabízené na webových stránkách wien.info (viz též bod 5 tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů).

3. Využívání osobních údajů

Osobní údaje poskytované uživateli (jméno, uživatelské jméno, heslo, e mailová adresa, oslovení a země) využívá společnost WienTourismus tímto způsobem:

 • Při sestavování plánů cesty se musí uživatel registrovat na webových stránkách wien.info. Povinně musí uživatel uvést pouze údaje označené hvězdičkou (e mailová adresa, zobrazované (uživatelské) jméno a heslo). Všechny ostatní údaje (např. telefonní nebo faxové číslo) jsou dobrovolné. V nástroji Plánovač cesty se uživatelovy osobní údaje (e mailová adresa, zobrazované jméno a heslo) používají k ukládání plánu cesty z podnětu uživatele. E mailová adresa, zobrazované jméno a heslo jsou nutné k ověření totožnosti uživatele v nástroji Plánovač cesty.
 • Uživatel se může na webových stránkách wien.info přihlásit k odběru zpravodaje. Vedle povinných údajů (e mailová adresa, země a jazyk) může uživatel dobrovolně uvést i své jméno. Pokud uživatel už nechce zpravodaj dostávat, může jeho zasílání zrušit. Možnost odhlásit odběr zpravodaje je uvedena v každém zpravodaji. Osobní údaje zadané pro účely odběru zpravodaje pak budou vymazány.
 • Společnost WienTourismus využívá uživatelovu IP adresu a soubory protokolu vytvářené během návštěvy na webových stránkách wien.info, aby uživatele prostřednictvím reklamních bannerů informovala o nabídkách, které by ho mohly zajímat.

4. Cookies

WienTourismus používá cookies za účelem realizace svých služeb na wien.info a přenosu informací prostřednictvím wien.info. Cookies jsou malé textové soubory, které internetový prohlížeč uživatele uloží v jeho počítači. Na základě toho může WienTourismus rozpoznat, že tentýž uživatel využil nabídky wien.info vícekrát. Nastavení cookies je potřebné zejména pro vytvoření cestovního plánu. Cestovní plány jsou zveřejňovány jen v anonymizované verzi (tj. bez uvedení uživatelského jména uživatele, který cestovní plán vytvořil).

Na základě nastavených cookies informuje WienTourismus uživatele o nabídkách, které by pro něj mohly být zajímavé, i na bannerech na webových stránkách našich partnerů (personalizované bannery).

Použitím webové stránky, zvláště po zobrazení úvodního prohlášení o cookies, uživatel souhlasí s nastavením cookies. Uživatelé mohou instalaci cookies zabránit příslušným nastavením softwaru svého prohlížeče. WienTourismus však upozorňuje, že v takovém případě nebudou mocí být všechny funkce webové stránky wien.info využívány v plném rozsahu.

5. Analýza webových stránek wien.info

Ke zdokonalení a optimalizaci prezentace na webových stránkách wien.info využívá společnost WienTourismus službu webových analýz Google Analytics od společnosti Google Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá tzv. cookies, což jsou textové soubory, které se ukládají do uživatelova počítače a umožňují sledovat jeho přístupy na webové stránky. Informace vytvářené s pomocí cookies o přístupech na webové stránky jsou zpravidla odesílány na server společnosti Google v USA, kde jsou ukládány. Společnost WienTourismus využívá u webových stránek wien.info rozšíření „_anonymizeIp()“, s nímž jsou IP adresy zpracovávány ve zkrácené podobě, aby se vyloučila možnost zjistit přímo, komu daná IP adresa patří. Díky anonymizaci IP adres na těchto webových stránkách převádí společnost Google IP adresy uživatelů do zkrácené podoby už na území členských států Evropské unie nebo dalších smluvních států Dohody o evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je na server společnosti Google v USA přenášena celá IP adresa a teprve tam převedena do zkrácené podoby. Společnost Google jakožto poskytovatel služeb pro společnost WienTourismus využívá údaje získané prostřednictvím služby Google Analytics z webových stránek wien.info k vyhodnocování přístupů na webové stránky, sestavování zpráv o aktivitách na webových stránkách a  k poskytování dalších služeb pro společnost WienTourismus souvisejících s využíváním internetu. Uživatelovu IP adresu, kterou služba Google Analytics získá od uživatelova internetového prohlížeče, nespojuje společnost Google s jinými údaji. Přístupem na webové stránky wien.info vyjadřuje uživatel souhlas s využíváním shromažďovaných osobních údajů výše uvedeným způsobem a za výše uvedeným účelem. Ukládání cookies může uživatel zabránit změnou nastavení internetového prohlížeče. Upozorňujeme však, že se v takovém případě může stát, že nebude moci v plném rozsahu využívat veškeré funkce těchto webových stránek. Shromažďování údajů vytvářených soubory cookies o přístupu na webové stránky (včetně IP adresy), jejich předávání společnosti Google jakožto poskytovateli služeb a jejich zpracovávání společností Google mohou uživatelé zabránit, pokud si na níže uvedeném odkazu stáhnou a nainstalují doplněk do internetového prohlížeče:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

6. Doplňky sociálních sítí

6.1 Jaké sociální pluginy jsou používány?

WienTourismus používá v internetové prezentaci wien.info sociální pluginy (např. tlačítka Sdílet, To se mi líbí) těchto sociálních sítí:

 • facebook.com, provozovatel Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (dále jen „Facebook"),
 • twitter.com, provozovatel Twitter, Inc, 795 Folsom St., Suite 600,San Francisco, CA 94107, USA (dále jen „Twitter“),
 • google+, provozovatel Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google+“)

Tyti pluginy jsou vždy označeny logem příslušné sociální sítě.

6.2 Přenos dat pomocí sociálních pluginů

Pokud uživatel, registrovaný na některé sociální síti a také aktuálně přihlášený, vyvolá webovou stránku s internetovou prezentací wien.info, která obsahuje takový plugin, vygeneruje prohlížeč uživatele pomocí cookies, které nastavila sociální síť, a pluginu na straně wien.info přímé spojení se servery sociální sítě. Je možné, že sociální sítě dokážou pomocí pluginu identifikovat, že se přihlášený uživatel nachází na stránce wien.info, aniž by klepnul na plugin.

Na základě integrace pluginů obdrží provozovatel sociální sítě informaci, že uživatel vyvolal příslušnou stránku internetové prezentace wien.info. Při interakci uživatele se sociálními pluginy bude příslušná informace předána prohlížečem přímo provozovateli sociální sítě a tam uložena.

7. Informace o ukládaných osobních údajích

Uživatelé mohou požádat o sdělení informací o tom, jaké údaje jsou o nich nebo o jejich uživatelském jménu ukládány. Na žádost mohou být tyto informace poskytnuty také v elektronické podobě. S žádostí o informace se obracejte na: 
Wiener Tourismusverband
Invalidenstraße 6
A 1030 Vídeň, Rakousko
Tel. (+43 1) 24 555
Fax (+43 1) 24 555-666
E mail: 

Prohlášení o souhlasu s používáním domén wien.info/ vienna.info

Prohlášení o ochraně dat wien.info jsem si přečetl/a a s ohledem na toto prohlášení uděluji následující souhlas:

 1. Souhlasím s tím, aby WienTourismus uložil mé osobní údaje (uživatelské jméno, heslo, e-mailová adresa) i IP adresu v rámci mé registrace na wien.info (pro služby s povinnou registrací, zejména plánovač cest), aby mi umožnil používání informací a služeb, nabízených na wien.info. 
 2. Souhlasím s tím, aby WienTourismus použil mou IP adresu a mé soubory protokolu při využívání stránky wien.info k tomu, aby mě prostřednictvím reklamního banneru informoval o nabídkách, které by pro mě mohly být zajímavé.
 3. Souhlasím s tím, aby moje IP adresa a mé soubory protokolu (údaje o používání stránky wien.info) byly využity pro statistické vyhodnocení webové nabídky wien.info. WienTourismus k tomuto účelu použije Google Analytics, tzn. IP adresy a soubory protokolu mé návštěvy stránky wien.info budou přenechány Google Inc jako poskytovateli služeb za účelem analýzy využívání stránky wien.info. Rozšířením „_anonymizeIp()" bude anonymizována moje IP adresa, která již dále nebude dávána do přímé souvislosti s mou osobou. Beru na vědomí, že mám možnost zabránit uložení cookies příslušným nastavením softwaru svého prohlížeče, nadále však nebudu moci všechny funkce webové stránky využívat v plném rozsahu. Dále beru na vědomí, že mohu Google Analytics pro sebe deaktivovat instalací doplňku prohlížeče (lze vyvolat na http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de), čímž mohu odvolat svůj souhlas s použitím Google Analytics.
 4. Souhlasím s tím, aby byly moje IP adresa a mé soubory protokolu (údaje o používání stránky wien.info) při využívání sociálních pluginů Facebooku, Google+ nebo Twitteru předány odpovídajícímu provozovateli/odpovídajícím provozovatelům příslušné sociální sítě. Beru na vědomí, že provozovatelé sociálních sítí budou prostřednictvím sociálních pluginů internetové prezentace wien.info shromažďovat o mě údaje a já tomu mohu zabránit jen tím, že před svou návštěvou internetové prezentace wien.info odhlásím svůj uživatelský účet na sociálních sítích.
 5. Souhlasím s tím, aby WienTourismus nastavil cookies za účelem provádění svých služeb. Beru na vědomí, že mám možnost zabránit uložení cookies příslušným nastavením softwaru svého prohlížeče, nadále však nebudu moci všechny funkce webové stránky využívat v plném rozsahu

Beru na vědomí, že mohu toto prohlášení o souhlasu kdykoli zcela nebo zčásti písemně odvolat dopisem na Wiener Tourismusverband, Invalidenstraße 6, A-1030 Wien. Pro odvolání bodu 3., bodu 4. a bodu 5. zvolím výše popsaný způsob postupu.

Teilen, bewerten und Feedback
Ohodnotit článek
Doporučit článek

Údaje označené * jsou povinné.
Zadané údaje ani e-mailová adresa se neukládají a nejsou využívány k ničemu dalšímu.

Od
na
Názory a připomínky pro redakci wien.info

Údaje označené * jsou povinné.

Oslovení *