Muzyka jest w powietrzu i w wiedeńskiej duszy: fani muzyki stykają się ze spuścizną słynnych kompozytorów i żywą sceną muzyczną różnorodnych gatunków.