Jste tady:

© WienTourismus

Parkování ve Vídni

Platí ve Vídni tyto zóny krátkodobého parkování:

  • 1. až 9. a 20. obvod: od pondělí do pátku kromě státních svátků vždy od 9 do 22 hodin, max. doba parkování 2 hodiny
  • 10., 11., 12. a 14. až 19. obvod: od pondělí do pátku kromě státních svátků vždy od 9 do 19 hodin, max. doba parkování 3 hodiny
  • Zvláštní úprava v blízkosti městské haly Stadthalle: od pondělí do pátku vždy od 9 do 22 hodin, v sobotu, v neděli a o státních svátcích od 18 do 22 hodin, max. doba parkování 2 hodiny

Značky označující zóny krátkodobého parkování jsou umístěny pouze na příjezdu do příslušného městského obvodu.

V ulicích s obchody mohou platit odlišné předpisy. Řiďte se místními dopravními značkami.

Parkovací místa pro rezidenty: V okrscích 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 a 12 se nacházejí speciálně pro rezidenty rezervovaná parkovací místa, která NESMĚJÍ být použita ani s platným parkovacím lístkem (hrozí pokuta!). Tyto zóny jsou vymezeny pomocí značek zákazu zastavení a zákazu parkování s dodatkovými tabulkami „vyjma vozidel s parkovací nálepkou pro okrsek xx a osob s postižením (symbol invalidního vozíku)“.

Ve všech zónách krátkodobého parkování potřebujete už od první minuty parkování parkovací lístek. To platí i pro krátké zastavení například k vyložení zavazadel. K tomu účelu slouží parkovací lístek zdarma na 15 minut, který dostanete na recepci hotelu. Tyto parkovací lístky na 15 minut nelze kombinovat s dalšími parkovacími lístky.

Parkovací lístky si můžete koupit

  • v prodejnách tabáku
  • v automatech na cigarety
  • na čerpacích stanicích
  • v předprodejních místech dopravního podniku Wiener Linien
  • v automatech na jízdenky dopravního podniku Wiener Linien
  • prostřednictvím mobilního telefonu

Cena za 30 minut: 1,10 €

Pokud budete chtít použít víc parkovacích lístků najednou, napište na každý z nich stejný čas příjezdu.

Návštěvníci s hendikepem musejí mít parkovací průkaz, aby mohli na parkovacích místech pro osoby s postižením a v zónách krátkodobého parkování parkovat neomezeně. Průkaz je nutné umístit za přední sklo tak, aby byl dobře viditelný. Podmínkou pro vydání parkovacího průkazu je předložení průkazu zdravotně postiženého s dodatečným záznamem „Vzhledem k trvalému omezení pohyblivosti způsobenému zdravotním postižením není schopen/schopna používat prostředky veřejné dopravy“.

Pozor: Průkazy vydané před rokem 2001 přestávají platit 31. prosince 2015. Pro prodloužení možnosti parkování je nutno zažádat o nový průkaz (ministerstvo sociálních věcí)!

Pokud Váš hotel nemá vlastní parkoviště, požádejte na recepci o denní parkovací kartu.

Velmi výhodně můžete auto zaparkovat v garážích Park & Ride. Zaplatíte pouhá 3,60 eura za den. Všechna parkoviště a garáže Park & Ride jsou navíc přímo u stanice metra, takže do centra města se dostanete rychle a pohodlně.

Garáže v centru města a poblíž centra jsou dražší.

Ohodnotit článek
Ohodnotit článek

Názory a připomínky pro redakci wien.info

Údaje označené * jsou povinné.

Oslovení *

Doporučit článek

Údaje označené * jsou povinné.

Zadané údaje ani e-mailová adresa se neukládají a nejsou využívány k ničemu dalšímu.

Odesilatel
Příjemce *

Předmět: Doručení od www.wien.info