Widok z ratusza na Burgtheater

Witamy w Wiedniu

Dom pomocy dla chorych na AIDS (Aids Hilfe Haus)

Mariahilfer Gürtel 4
1060 Vienna