Kolekcja dzieł Schielego w Muzeum Leopoldów

Najciekawsze muzea

Wiedeń jest potęgą w dziedzinie sztuki, a jego oferta kulturalna jest niezwykle różnorodna. Ponad 100 muzeów czeka aż wstąpisz w ich progi.